2023-08

foods

Himeji’s local food “Zyoukamachi-dog”

What is Yamasa Kamaboko "zyoukamachi-dog"❔Zyoukamachi-dog (Yamasa Kamaboko) as famous for Himeji gourmet.Zyoukamachi-dog...